ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 17-03-2024
แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ภาพรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2567 คาดว่าจะเติบโต 3-5% จากปีก่อนหน้า แรงขับเคลื่อนหลักมาจาก:

 • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย: คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-4% ในปี 2567 ส่งผลดีต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
 • การท่องเที่ยว: การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 30 ล้านคน กระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน
 • โครงการพัฒนาพื้นฐานของภาครัฐ: รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้า

แนวโน้มการลงทุน

 • กลุ่มผู้ซื้อบ้านมือแรก: กลุ่ม Millennials เริ่มเข้าสู่วัยทำงานและสร้างครอบครัว มีความต้องการซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้น
 • ตลาดต่างจังหวัด: เมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา มีศักยภาพเติบโตสูง
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า: ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่ามีแนวโน้มเติบโตดี เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ทำเลน่าลงทุน

 • กรุงเทพมหานคร: แนวรถไฟฟ้าสายใหม่ เขต CBD
 • เมืองท่องเที่ยว: ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา
 • เมืองรอง: เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา

กลยุทธ์การลงทุน

 • เลือกทำเลที่มีศักยภาพ: เลือกทำเลที่มีการขยายตัวของเมือง โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ใกล้รถไฟฟ้า
 • เลือกกลุ่มเป้าหมาย: ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • วิเคราะห์ราคา: เปรียบเทียบราคาตลาด เลือกซื้อในราคาที่เหมาะสม
 • บริหารความเสี่ยง: ศึกษาข้อมูลตลาด วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บทสรุป

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2567 ยังมีโอกาสเติบโต แต่มี challenges ที่ต้องเผชิญ นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

การลงทุน