ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
สินเชื่อบ้านคืออะไร 11-10-2023
สินเชื่อบ้านคืออะไร

สินเชื่อบ้านคือเงินกู้ระยะยาวที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

สินเชื่อบ้านมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ โดยผู้กู้จะได้รับเงินกู้ก้อนใหญ่เพื่อนำไปชำระค่าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าโอน ค่าจดจำนอง ค่าตกแต่ง เป็นต้น

ประเภทของสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • สินเชื่อบ้านแบบคงที่ อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ ช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจ
 • สินเชื่อบ้านแบบลอยตัว อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ส่งผลให้ภาระการผ่อนชำระอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อบ้าน

ผู้กู้สินเชื่อบ้านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำที่มั่นคง
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อบ้าน ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านมีดังนี้

 1. ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
 2. ยื่นเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น
 3. ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 4. เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน
 5. รับเงินกู้และนำไปชำระค่าบ้าน

ข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อบ้าน

ข้อดี

 • ช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูง

ข้อเสีย

 • ภาระการผ่อนชำระสูง
 • อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้

สรุป

สินเชื่อบ้านเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย แต่ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจ เพื่อให้สามารถผ่อนชำระได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระในอนาคต

#สินเชื่อบ้าน #กู้ซื้อบ้าน #บ้าน #อสังหาริมทรัพย์ #การเงิน #การลงทุน #การวางแผนการเงิน #เคล็ดลับ #วิธีทำ #ประเภทของสินเชื่อบ้าน #สินเชื่อบ้านแบบคงที่ #สินเชื่อบ้านแบบลอยตัว #คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อบ้าน #เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อบ้าน #ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน #ข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อบ้าน #ข้อดีของสินเชื่อบ้าน #ข้อเสียของสินเชื่อบ้าน