ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
ประเภทของคอนโดที่ควรรู้ 28-11-2023

คอนโดมิเนียมเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากอยู่อาศัยได้สะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ดูแลรักษาง่าย และมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโด ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของคอนโดต่างๆ เพื่อให้ได้คอนโดที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับการลงทุน

ประเภทของคอนโดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ประเภทตามกรรมสิทธิ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ

  • คอนโดมิเนียมแบบฟรีโฮลด์ (Freehold condominium) คือ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของห้องมีกรรมสิทธิ์ถาวรในที่ดินและอาคาร ซึ่งหมายความว่าสามารถโอนกรรมสิทธิ์ต่อได้ ขายต่อได้ หรือปล่อยให้เช่าได้ตลอดไป
  • คอนโดมิเนียมแบบลีสโฮลด์ (Leasehold condominium) คือ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของห้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของเจ้าของโครงการ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของห้องต้องชำระค่าเช่าที่ดินให้กับเจ้าของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 ปี
 • ประเภทตามรูปแบบการอยู่อาศัย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย คือ

  • คอนโดมิเนียมแบบ Low Rise คือ คอนโดมิเนียมที่มีความสูงไม่เกิน 9 ชั้น มักตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองหรือใกล้แหล่งชุมชนต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
  • คอนโดมิเนียมแบบ Mid Rise คือ คอนโดมิเนียมที่มีความสูงตั้งแต่ 10-30 ชั้น มักตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางกว่าคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise
  • คอนโดมิเนียมแบบ High Rise คือ คอนโดมิเนียมที่มีความสูงตั้งแต่ 31 ชั้นขึ้นไป มักตั้งอยู่ในทำเลที่มองเห็นวิวเมือง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว
 • ประเภทตามราคา แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทย่อย คือ

  • คอนโดมิเนียมระดับ Luxury คือ คอนโดมิเนียมที่มีราคาสูง มักตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของเมือง ตกแต่งอย่างหรูหรา เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินดี
    
  • คอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury คือ คอนโดมิเนียมระดับสูงสุด มีราคาแพงที่สุด มักตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของเมือง ตกแต่งอย่างหรูหราที่สุด เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินสูงมาก
    
  • คอนโดมิเนียมระดับ Main Class คือ คอนโดมิเนียมระดับกลางๆ ได้รับความนิยมมากที่สุด มีราคาปานกลาง ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ตกแต่งอย่างสวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินปานกลาง
    
  • คอนโดมิเนียมระดับ Mass Class คือ คอนโดมิเนียมระดับล่าง มีราคาประหยัด ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ตกแต่งอย่างเรียบง่าย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินจำกัด

การเลือกซื้อคอนโด ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของกรรมสิทธิ์ พิจารณาว่าต้องการกรรมสิทธิ์แบบถาวรหรือแบบเช่า
 • รูปแบบการอยู่อาศัย พิจารณาว่าต้องการความสะดวกสบาย พื้นที่ใช้สอย หรือความเงียบสงบ
 • ราคา พิจารณางบประมาณที่มี
 • ทำเลที่ตั้ง พิจารณาความสะดวกในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆ โครงการ และสภาพแวดล้อม
 • สิ่งอำนวยความสะดวก พิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับความต้องการ
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ศึกษาค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา ค่าส่วนกลาง ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว ประเภทของคอนโดมีปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้คอนโดที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับการลงทุน

#คอนโดมิเนียม #ประเภทคอนโด #กรรมสิทธิ์ #รูปแบบการอยู่อาศัย #ราคา #ทำเลที่ตั้ง #สิ่งอำนวยความสะดวก #ค่าใช้จ่าย