ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
ทำความรู้จักกับคอนโดมิเนียม 28-11-2023

คอนโดมิเนียม (Condominium) คือ อาคารหรือตึกที่แบ่งออกเป็นห้องๆ โดยที่แต่ละห้องมีเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว แต่ละห้องจะมีพื้นที่ใช้สอยและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เช่น ทางเดิน ลิฟต์ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถ ฯลฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเจ้าของห้องทุกห้อง

ประเภทของคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • คอนโดมิเนียมแบบฟรีโฮลด์ (Freehold) คือ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของห้องมีกรรมสิทธิ์ถาวรในที่ดินและอาคาร ซึ่งหมายความว่าสามารถโอนกรรมสิทธิ์ต่อได้ ขายต่อได้ หรือปล่อยให้เช่าได้ตลอดไป
 • คอนโดมิเนียมแบบลีสโฮลด์ (Leasehold) คือ คอนโดมิเนียมที่เจ้าของห้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคารเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของเจ้าของโครงการ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของห้องต้องชำระค่าเช่าที่ดินให้กับเจ้าของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 ปี

โครงสร้างของคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมโดยทั่วไปจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆ ดังนี้

 • โครงสร้างพื้นฐาน (Foundation) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด เช่น เสา คาน ฐานราก เป็นต้น
 • โครงสร้างหลัก (Superstructure) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างอื่นๆ เช่น ผนัง พื้น หลังคา เป็นต้น
 • โครงสร้างภายใน (Interior Structure) เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ภายในอาคาร เช่น ผนังกั้นห้อง เพดาน เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมในปัจจุบันมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัย เช่น

 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • สวนหย่อม
 • ลานจอดรถ
 • กล้องวงจรปิด
 • รปภ.
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมเป็นทรัพย์สินประเภทอาคารชุด ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด การบำรุงรักษาอาคารชุด และการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อดีและข้อเสียของคอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

 • อยู่อาศัยได้สะดวก ใกล้สถานที่สำคัญต่างๆ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ดูแลรักษาง่าย
 • มูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

ข้อเสีย

 • พื้นที่ใช้สอยจำกัด
 • อาจมีเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้าน
 • ค่าส่วนกลางและค่าบริการต่างๆ อาจสูง

แนวทางการใช้ชีวิตในคอนโด

การใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ
 • พิจารณาขนาดห้องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้อยู่อาศัย
 • ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ

โดยสรุปแล้ว คอนโดมิเนียมเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากอยู่อาศัยได้สะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ดูแลรักษาง่าย และมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อคอนโดควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้คอนโดที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับการลงทุน

 • คอนโดมิเนียม

#คอนโดมิเนียม #ที่อยู่อาศัย #การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ #สิ่งอำนวยความสะดวกในคอนโด #กฎหมายคอนโดมิเนียม #แนวทางการใช้ชีวิตในคอนโด #การเลือกซื้อคอนโด #การดูแลรักษาคอนโด #ค่าใช้จ่ายในคอนโด