ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2567: โอกาสและความท้าทาย 17-03-2024
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2567: โอกาสและความท้าทาย

ภาพรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2567 คาดว่าจะเติบโต 5-10% จากปีก่อนหน้า แรงขับเคลื่อนหลักมาจาก:

 • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย: คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-4% ในปี 2567 ส่งผลดีต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
 • การท่องเที่ยว: การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 30 ล้านคน กระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน
 • โครงการพัฒนาพื้นฐานของภาครัฐ: รัฐบาลมีแผนลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ้า

โอกาส

 • กลุ่มผู้ซื้อบ้านมือแรก: กลุ่ม Millennials เริ่มเข้าสู่วัยทำงานและสร้างครอบครัว มีความต้องการซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้น
 • ตลาดต่างจังหวัด: เมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา มีศักยภาพเติบโตสูง
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า: ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่ามีแนวโน้มเติบโตดี เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ความท้าทาย

 • ดอกเบี้ยเงินกู้: ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งผลต่อภาระผ่อนชำระของผู้ซื้อ
 • อุปทานล้นตลาด: ในบางทำเลมีอุปทานคอนโดมิเนียมล้นตลาด ส่งผลต่อราคาขาย
 • แรงงานต่างด้าว: การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวอาจส่งผลต่อการก่อสร้าง
 • กฎระเบียบของภาครัฐ: รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการเก็งกำไร ส่งผลต่อนักลงทุน

กลยุทธ์

 • เลือกทำเลที่มีศักยภาพ: เลือกทำเลที่มีการขยายตัวของเมือง โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ใกล้รถไฟฟ้า
 • เลือกกลุ่มเป้าหมาย: ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
 • ปรับกลยุทธ์การขาย: ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการขาย
 • บริหารความเสี่ยง: ศึกษาข้อมูลตลาด วิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

บทสรุป

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2567 ยังมีโอกาสเติบโต แต่มี challenges ที่ต้องเผชิญ ผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2567
 • ข้อมูลและสถานการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

คำศัพท์

 • อุปทาน: หมายถึง สินค้าหรือบริการที่มีอยู่เพื่อเสนอขายในตลาด
 • อุปสงค์: หมายถึง ความต้องการสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
 • เก็งกำไร: หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อหวังผลกำไรจากการขายต่อ โดยไม่ได้ต้องการใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริง

อสังหาริมทรัพย์