ภาษาไทย English 中國人
คอนโดเพื่อการลงทุน
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 21-08-2023
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2565 ปัจจัยหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหม่

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 แต่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงานและต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัย

นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายใหม่เหล่านี้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมต้องแข่งขันมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ

ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566 ชะลอตัวลงจากปี 2565 อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น

ต่อไปนี้คือแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2566 ที่อาจเกิดขึ้น:

  • อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง
  • การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมลดลง ในขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น
  • ความต้องการที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ลดลง
  • การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ ลดลง
  • การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เก่า ๆ เพิ่มขึ้น

ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2566

อสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน อาคารพาณิชย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ การตลาดอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ การตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ มรดกอสังหาริมทรัพย์